EvanjelickýIzaiáš1,1

Izaiáš 1:1

Videnie Izai­áša, syna Ámócov­ho, ktoré mal o Jud­sku a o Jeruzaleme za dní jud­ských kráľov Uziju, Jótáma, Ácháza a Chiz­kiju.


Verš v kontexte

1 Videnie Izai­áša, syna Ámócov­ho, ktoré mal o Jud­sku a o Jeruzaleme za dní jud­ských kráľov Uziju, Jótáma, Ácháza a Chiz­kiju. 2 Počuj­te, nebesá, na­slúchaj, zem, lebo Hos­podin hovorí: Synov som vy­choval a vy­výšil, oni však od­pad­li odo mňa. 3 Vôl po­zná svoj­ho gaz­du i osol jas­le svoj­ho pána, Iz­rael ne­poz­ná, môj ľud nech­ce chápať.

späť na Izaiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Videnie Izai­áša, syna Ámosov­ho, ktoré videl o Júdovi a o Jeruzaleme za dní Uziáša, Jotama, Achaza a Ezechiáša, jud­ských kráľov.

Evanjelický

1 Videnie Izai­áša, syna Ámócov­ho, ktoré mal o Jud­sku a o Jeruzaleme za dní jud­ských kráľov Uziju, Jótáma, Ácháza a Chiz­kiju.

Ekumenický

1 Videnie Izai­áša, Ámocov­ho syna, ktoré prijal o Judsku a Jeruzaleme v dňoch Uzziju, Jótama, Acháza a Chiz­kiju, jud­ských kráľov.

Bible21

1 Vi­dění o Ju­dovi a je­ruzalémě, které vi­děl Iza­iáš, syn Amo­sův, za vlá­dy jud­ských králů Uziáše, Jo­ta­ma, Achaze a Eze­chiáše.