EvanjelickýHozeáš1,6

Hozeáš 1:6

Po­tom znova počala a porodila dcéru. I riekol mu: Daj jej meno Lórucháma , lebo už viac ne­omilos­tím dom Iz­raela a už im viac ne­od­pus­tím.


Verš v kontexte

5 V ten deň dolámem luk Iz­raela v Jez­reel­skom údolí. 6 Po­tom znova počala a porodila dcéru. I riekol mu: Daj jej meno Lórucháma , lebo už viac ne­omilos­tím dom Iz­raela a už im viac ne­od­pus­tím. 7 Dom Júdov však omilos­tím a za­chránim ho skr­ze Hos­podina, ich Boha. Ale ich nezach­ránim lukom, ani mečom a voj­nou, ani koňmi a jazd­cami.

späť na Hozeáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 A zase počala a porodila dcéru. A riekol mu: Na­zvi jej meno: Ló-rucháma, lebo sa už viacej nezľutujem nad domom Iz­raelovým, aby som im niečo od­pus­til.

Evanjelický

6 Po­tom znova počala a porodila dcéru. I riekol mu: Daj jej meno Lórucháma , lebo už viac ne­omilos­tím dom Iz­raela a už im viac ne­od­pus­tím.

Ekumenický

6 Po­tom opäť počala a porodila dcéru. Daj jej meno Ne­omilos­tená, pre­tože už viac nebudem mať súcit s domom Iz­raela — veľmi sa mi protivia.

Bible21

6 Go­mer pak poča­la znovu a po­ro­di­la dce­ru. Hos­po­din Ozeášovi ře­kl: „­Dej jí jméno Lo-ru­cha­ma, Ne­mi­lovaná. Už se to­tiž nad do­mem Iz­rae­le ne­smi­lu­ji; víckrát už jim ne­odpustím.