EvanjelickýHozeáš1,3

Hozeáš 1:3

Išiel teda a vzal si Gómeru, dcéru Dib­lajimovu. Tá počala a porodila mu syna.


Verš v kontexte

2 Začiatok Hos­podinovej reči pro­stred­níc­tvom Ozeáša. Hos­podin riekol Ozeášovi: Choď, vez­mi si smil­nú ženu a deti zo smils­tva; lebo krajina sa smil­ne od­vracia od Hos­podina. 3 Išiel teda a vzal si Gómeru, dcéru Dib­lajimovu. Tá počala a porodila mu syna. 4 Nato mu riekol Hos­podin: Po­menuj ho Jez­reel, lebo one­dl­ho po­tres­tám kr­vavý skutok Jez­reela na dome Jéhúovom a zruším kráľov­stvo domu iz­rael­ského.

späť na Hozeáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 A Išiel a vzal si Gomer, dcéru Dib­lai­ma, a počnúc porodila mu syna.

Evanjelický

3 Išiel teda a vzal si Gómeru, dcéru Dib­lajimovu. Tá počala a porodila mu syna.

Ekumenický

3 Vzal si teda Gomér, dcéru Dib­lai­ma. Tá počala a porodila mu syna.

Bible21

3 A tak šel a oženil se s Go­me­rou, dce­rou Di­blai­movou. Ta pak poča­la a po­ro­di­la mu sy­na.