EvanjelickýHozeáš1,2

Hozeáš 1:2

Začiatok Hos­podinovej reči pro­stred­níc­tvom Ozeáša. Hos­podin riekol Ozeášovi: Choď, vez­mi si smil­nú ženu a deti zo smils­tva; lebo krajina sa smil­ne od­vracia od Hos­podina.


Verš v kontexte

1 Slovo Hos­podinovo, ktoré za­znelo Ozeášovi, synovi Beériho, za čias jud­ských kráľov Uziju, Jótáma, Áchaza a Chiz­kiju a za čias iz­rael­ského kráľa Járobeáma, syna Joášov­ho. 2 Začiatok Hos­podinovej reči pro­stred­níc­tvom Ozeáša. Hos­podin riekol Ozeášovi: Choď, vez­mi si smil­nú ženu a deti zo smils­tva; lebo krajina sa smil­ne od­vracia od Hos­podina. 3 Išiel teda a vzal si Gómeru, dcéru Dib­lajimovu. Tá počala a porodila mu syna.

späť na Hozeáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Na počiat­ku, keď hovoril Hos­podin Hozeášom, riekol Hos­podin Hozeášovi: Idi, vez­mi si ženu, ­kles­lú do smilstva, a deti zo smilstva, lebo ne­studate smil­ní táto zem ne­na­sledujúc Hos­podina.

Evanjelický

2 Začiatok Hos­podinovej reči pro­stred­níc­tvom Ozeáša. Hos­podin riekol Ozeášovi: Choď, vez­mi si smil­nú ženu a deti zo smils­tva; lebo krajina sa smil­ne od­vracia od Hos­podina.

Ekumenický

2 Začiatok Hos­podinovej reči pro­stred­níc­tvom Ozeáša. Vez­mi si smil­nú ženu a maj deti zo smils­tva, lebo krajina strašne smil­ní, od­vrátila sa od Hos­podina.

Bible21

2 Zde za­číná Hos­po­di­nova řeč skrze Ozeáše. Hos­po­din Ozeášovi ře­kl: „Jdi, vez­mi si ženu od­danou smil­stvu a bu­deš s ní mít dě­ti ze smil­stva. Tato země to­tiž opusti­la Hos­po­di­na jako smilná nevěstka.“