EvanjelickýHaggeus1,8

Haggeus 1:8

Vy­stúp­te do hôr, do­vez­te drevo a stavaj­te dom; obľúbim si ho a budem os­lávený, hovorí Hos­podin.


Verš v kontexte

7 Tak­to hovorí Hos­podin moc­nos­tí: Po­vážte, ako sa vám vodí. 8 Vy­stúp­te do hôr, do­vez­te drevo a stavaj­te dom; obľúbim si ho a budem os­lávený, hovorí Hos­podin. 9 Očakávali ste mnoho, a je z toho málo; keď ste to do­viez­li domov, ja som to od­fúkol. Prečo? hovorí Hos­podin moc­nos­tí. Pre môj dom, ktorý je v tros­kách; ale každému z vás ide len o jeho dom.

späť na Haggeus, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Iďte hore na vrch, do­prav­te dreva, staväj­te dom, a budem mať v ňom záľubu, a budem os­lávený, hovorí Hos­podin.

Evanjelický

8 Vy­stúp­te do hôr, do­vez­te drevo a stavaj­te dom; obľúbim si ho a budem os­lávený, hovorí Hos­podin.

Ekumenický

8 Vy­stúp­te do hôr, do­vez­te drevo a stavaj­te dom. Obľúbim si ho a budem os­lávený, hovorí Hos­podin.

Bible21

8 Vy­prav­te se do hor, přivez­te dře­vo a stav­te chrám. Já pak v něm na­jdu za­líbení, a tak se oslavím, praví Hos­po­din.