EvanjelickýHaggeus1,7

Haggeus 1:7

Tak­to hovorí Hos­podin moc­nos­tí: Po­vážte, ako sa vám vodí.


Verš v kontexte

6 Sejete mnoho, a zvážate málo; jete, a ne­na­sycujete sa; pijete, ale ne­máte do­sť; ob­liekate sa, a nezoh­rejete sa; kto do­stáva mzdu, dáva ju do deravého mešca. 7 Tak­to hovorí Hos­podin moc­nos­tí: Po­vážte, ako sa vám vodí. 8 Vy­stúp­te do hôr, do­vez­te drevo a stavaj­te dom; obľúbim si ho a budem os­lávený, hovorí Hos­podin.

späť na Haggeus, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Priložte svoje srd­ce ku svojim ces­tám!

Evanjelický

7 Tak­to hovorí Hos­podin moc­nos­tí: Po­vážte, ako sa vám vodí.

Ekumenický

7 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Po­uvažuj­te nad svojimi ces­tami.

Bible21

7 Tak praví Hos­po­din zástupů: Všimně­te si, jak se vám ve­de!