EvanjelickýHaggeus1,15

Haggeus 1:15

dvad­siateho štvr­tého dňa šies­teho mesiaca.


Verš v kontexte

13 Hos­podinov po­sol Ag­ge­us tak­to pre­hovoril k ľudu v zmys­le po­sols­tva Hos­podinov­ho: Ja som s vami, hovorí Hos­podin. 14 Po­tom Hos­podin po­vzbudil ducha jud­ského mies­to­držiteľa Zerubábela, syna Šeal­tiélov­ho, ducha veľkňaza Józuu, syna Jócádakov­ho, a ducha všet­kého os­tat­ného ľudu, a dali sa do práce na dome Hos­podina moc­nos­tí, svoj­ho Boha, 15 dvad­siateho štvr­tého dňa šies­teho mesiaca.

späť na Haggeus, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 dvad­siateho a štvr­tého dňa, šies­teho mesiaca, druhého roku kráľa Dária.

Evanjelický

15 dvad­siateho štvr­tého dňa šies­teho mesiaca.

Ekumenický

15 dvad­siateho štvr­tého dňa šies­teho mesiaca.

Bible21

15 Bylo to čtyři­a­dvacátého dne šestého měsíce. Ve druhém roce vlá­dy krále Da­re­ia,