EvanjelickýHabakuk1,6

Habakuk 1:6

Lebo, hľa, vzbudím Chal­dej­cov - národ zúrivý a prud­ký, ktorý prej­de šíravy zeme, aby za­bral obyd­lia, ktoré mu ne­pat­ria.


Verš v kontexte

5 Po­zrite na národy a hľaďte, užas­nite v údive, lebo za vašich dní vy­konávam skutok, o ktorom by ste ne­verili, keby vám o ňom rozp­rávali. 6 Lebo, hľa, vzbudím Chal­dej­cov - národ zúrivý a prud­ký, ktorý prej­de šíravy zeme, aby za­bral obyd­lia, ktoré mu ne­pat­ria. 7 Je strašný a hroz­ný - jeho právo a po­výšenosť po­chádza z neho samého.

späť na Habakuk, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 Lebo hľa, vzbudím Chal­dejov, národ ľúty a rých­ly, ktorý chodí na šíriny zeme, aby zau­jal dedične príbyt­ky, nie svoje.

Evanjelický

6 Lebo, hľa, vzbudím Chal­dej­cov - národ zúrivý a prud­ký, ktorý prej­de šíravy zeme, aby za­bral obyd­lia, ktoré mu ne­pat­ria.

Ekumenický

6 Vzbudím totiž Chal­dejov — národ vzdorovitý a dravý, ktorý prej­de šíravy zeme, aby zau­jal príbyt­ky, ktoré nie sú jeho.

Bible21

6 Hle – pro­bouzím Babyloňany, národ krutý a prchlivý, který se ro­ze­jde ši­rou zemí, aby ob­sa­dil území, jež jim ne­pa­tří.