Evanjelický1. Mojžišova9,8

1. Mojžišova 9:8

Genesis

Po­tom Boh riekol Nóachovi a jeho synom, čo boli s ním:


Verš v kontexte

7 Vy však ploďte a množte sa, hýb­te sa na zemi a množte sa na nej. 8 Po­tom Boh riekol Nóachovi a jeho synom, čo boli s ním: 9 Aj­hľa, ja ustanovujem svoju zmluvu s vami a s vaším budúcim po­tom­stvom

späť na 1. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

8 A zase povedal Bôh No­achovi a jeho synom s ním a riekol:

Evanjelický

8 Po­tom Boh riekol Nóachovi a jeho synom, čo boli s ním:

Ekumenický

8 Boh po­vedal No­achovi a jeho synom, čo boli s ním:

Bible21

8 Po­tom Bůh k No­emovi a jeho synům pro­mlu­vil: