Evanjelický1. Mojžišova9,5

1. Mojžišova 9:5

Genesis

Ba aj za vašu krv, za váš život budem brať na zod­poved­nosť; budem brať na zod­poved­nosť za ňu každé zviera i človeka; človeka i jeho brata budem brať na zod­poved­nosť za život človeka.


Verš v kontexte

4 Len mäso s kr­vou, jeho dušou, ne­smiete jesť. 5 Ba aj za vašu krv, za váš život budem brať na zod­poved­nosť; budem brať na zod­poved­nosť za ňu každé zviera i človeka; človeka i jeho brata budem brať na zod­poved­nosť za život človeka. 6 Ak nie­kto prelieva ľud­skú krv, tomu nech človek preleje jeho krv, lebo Boh učinil človeka na Boží ob­raz.

späť na 1. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

5 No, vašu krv vo vašich dušiach budem vy­hľadávať; z ruky každého zvieraťa ju budem vy­hľadávať i z ruky človeka, z ruky každého, kto by za­bil svojho brata, budem vy­hľadávať dušu človeka.

Evanjelický

5 Ba aj za vašu krv, za váš život budem brať na zod­poved­nosť; budem brať na zod­poved­nosť za ňu každé zviera i človeka; človeka i jeho brata budem brať na zod­poved­nosť za život človeka.

Ekumenický

5 lebo za vašu krv budem brať na zod­poved­nosť každé zviera, za život človeka budem brať na zod­poved­nosť človeka, jeho brata.

Bible21

5 Krev vaše­ho živo­ta budu roz­hodně mstít. Každé zvíře i člověka za ni budu vo­lat k od­po­vědnosti. Za lid­ský život budu vo­lat k od­po­vědnosti každého jeho bra­t­ra.