Evanjelický1. Mojžišova41,3

1. Mojžišova 41:3

Genesis

A hľa, za nimi vy­stupovalo z Nílu sedem iných kráv, na po­hľad škaredých a chudých; i po­stavili sa vedľa kráv na brehu Nílu.


Verš v kontexte

2 a hľa, z Nílu vy­stupovalo sedem kráv, na po­hľad pek­ných a tučných, ktoré sa pás­li na šašine. 3 A hľa, za nimi vy­stupovalo z Nílu sedem iných kráv, na po­hľad škaredých a chudých; i po­stavili sa vedľa kráv na brehu Nílu. 4 Kravy, na po­hľad škaredé a chudé, zožrali sedem kráv, na po­hľad pek­ných a tučných. Vtom sa faraón pre­budil.

späť na 1. Mojžišova, 41

Príbuzné preklady Roháček

3 A zase hľa, za nimi vy­chádzalo z rieky iných sedem kráv, šered­ných na po­hľad a chudých, a po­stavily sa na strane tam­tých kráv na brehu rieky.

Evanjelický

3 A hľa, za nimi vy­stupovalo z Nílu sedem iných kráv, na po­hľad škaredých a chudých; i po­stavili sa vedľa kráv na brehu Nílu.

Ekumenický

3 Po nich vy­stúpilo z Nílu sedem iných, na vzhľad ne­pek­ných a vy­chud­nutých kráv, ktoré si stali na breh Nílu vedľa pr­vých kráv.

Bible21

3 Náhle za nimi z Nilu vy­stou­pi­lo sedm jiných krav, nápadně ošklivých a hu­bených; po­stavi­ly se k těm prvním kravám na bře­hu Nilu