Evanjelický1. Mojžišova27,5

1. Mojžišova 27:5

Genesis

Rebeka však načúvala, keď sa Izák zhováral so svojím synom Ézavom. Ézav medzi­tým od­išiel na pole, aby ulovil zver a priniesol ju.


Verš v kontexte

4 a pri­prav mi po­chúťku, akú mám rád. Dones mi ju, nech sa najem; a požeh­nám ťa prv, ako umriem. 5 Rebeka však načúvala, keď sa Izák zhováral so svojím synom Ézavom. Ézav medzi­tým od­išiel na pole, aby ulovil zver a priniesol ju. 6 Rebeka po­vedala synovi Jákobovi: Hľa, počula som, ako tvoj otec hovoril tvoj­mu bratovi Ézavovi:

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

5 Ale Rebeka počúvala, keď to hovoril Izák Ezavovi, svoj­mu synovi. A Ezav od­išiel na pole uloviť zverinu, aby ju doniesol.

Evanjelický

5 Rebeka však načúvala, keď sa Izák zhováral so svojím synom Ézavom. Ézav medzi­tým od­išiel na pole, aby ulovil zver a priniesol ju.

Ekumenický

5 Rebeka načúvala, keď sa Izák zhováral so svojím synom Ézavom. Len čo Ézav od­išiel na pole, aby niečo ulovil a doniesol to,

Bible21

5 Re­be­ka ale po­s­lou­cha­la, když Izák mlu­vil se svým synem Ezauem. Jakmi­le Ezau ode­šel do po­lí lovit zvěř, aby ji při­ne­sl Izá­kovi,