Evanjelický1. Mojžišova27,3

1. Mojžišova 27:3

Genesis

Vez­mi teraz svoje náčinie - tulec i luk - a vy­j­di na pole, ulov mi zver


Verš v kontexte

2 Vtedy mu po­vedal: Aj­hľa, som starý a ne­viem, v ktorý deň umriem. 3 Vez­mi teraz svoje náčinie - tulec i luk - a vy­j­di na pole, ulov mi zver 4 a pri­prav mi po­chúťku, akú mám rád. Dones mi ju, nech sa najem; a požeh­nám ťa prv, ako umriem.

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

3 Tak teraz vez­mi, prosím, svoju zbraň, svoj túl a svoje lučište, a vy­j­di na pole a ulov mi zverinu.

Evanjelický

3 Vez­mi teraz svoje náčinie - tulec i luk - a vy­j­di na pole, ulov mi zver

Ekumenický

3 Vez­mi si zbraň, tulec a luk, vy­j­di na pole a niečo mi ulov.

Bible21

3 Vez­mi pro­sím své zbraně, svůj tou­lec a luk, vy­jdi do po­lí a ulov mi zvěři­nu.