Evanjelický1. Mojžišova27,17

1. Mojžišova 27:17

Genesis

Po­chúťku a chlieb, čo pri­pravila, dala do ruky svoj­mu mladšiemu synovi Jákobovi.


Verš v kontexte

16 Kože z koz­liat mu na­tiah­la na ruky a na hlad­kú časť jeho šije. 17 Po­chúťku a chlieb, čo pri­pravila, dala do ruky svoj­mu mladšiemu synovi Jákobovi. 18 Keď vošiel k svoj­mu ot­covi, po­vedal: Otče môj! On mu od­povedal: Tu som; kto si, syn môj?

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

17 A dala chut­ný po­krm a chlieb, to, čo bola pri­pravila, do ruky Jakoba, svoj­ho syna.

Evanjelický

17 Po­chúťku a chlieb, čo pri­pravila, dala do ruky svoj­mu mladšiemu synovi Jákobovi.

Ekumenický

17 Obľúbené jed­lo a chlieb, čo pri­pravila, vložila po­tom do rúk svoj­ho syna Jákoba.

Bible21

17 Onu po­choutku i chléb, který připravi­la, pak dala do ru­kou své­mu synu Jáko­bovi.