Evanjelický1. Mojžišova22,9

1. Mojžišova 22:9

Genesis

Keď však došli na mies­to, o ktorom mu po­vedal Hos­podin, Ab­rahám tam po­stavil ol­tár, na­u­kladal drevo, zviazal syna Izáka a položil ho na ol­tár na­vrch dreva.


Verš v kontexte

8 Nato po­vedal Ab­rahám: Boh si vy­hliad­ne barán­ka na spaľovanú obeť, syn môj. Tak išli ved­no obaja. 9 Keď však došli na mies­to, o ktorom mu po­vedal Hos­podin, Ab­rahám tam po­stavil ol­tár, na­u­kladal drevo, zviazal syna Izáka a položil ho na ol­tár na­vrch dreva. 10 Keď Ab­rahám vy­strel ruku a vzal nôž, aby za­rezal syna,

späť na 1. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

9 A tak prišli na mies­to, o ktorom mu po­vedal Bôh, a Ab­rahám tam po­stavil ol­tár a po­u­kladal drevo. Po­tom po­viazal Izáka, svoj­ho syna, a položil ho na ol­tár na drevo.

Evanjelický

9 Keď však došli na mies­to, o ktorom mu po­vedal Hos­podin, Ab­rahám tam po­stavil ol­tár, na­u­kladal drevo, zviazal syna Izáka a položil ho na ol­tár na­vrch dreva.

Ekumenický

9 Keď došli na mies­to, o ktorom im po­vedal Boh, Ab­rahám tam po­stavil ol­tár, na­u­kladal naň drevo, zviazal syna Izáka a položil ho na ol­tár, na drevo.

Bible21

9 Když přiš­li na místo, jež mu Bůh určil, Abraham tam po­stavil ol­tář a na­rovnal dře­vo. Pak svázal svého syna Izáka a po­ložil ho na dře­vo na ol­táři.