Evanjelický1. Mojžišova22,6

1. Mojžišova 22:6

Genesis

Po­tom Ab­rahám vzal drevo na spaľovanú obeť, naložil ho na syna Izáka, sám však vzal do ruky oheň a meč, a tak šli ved­no obaja.


Verš v kontexte

5 Vtedy Ab­rahám po­vedal svojim sluhom: Zo­staňte tu i s oslom, za­tiaľ ja a chlapec pôj­deme až ta, po­kloníme sa Bohu a vrátime sa k vám. 6 Po­tom Ab­rahám vzal drevo na spaľovanú obeť, naložil ho na syna Izáka, sám však vzal do ruky oheň a meč, a tak šli ved­no obaja. 7 Tu oslovil Izák otca Ab­raháma: Otče môj! Ten po­vedal: Čo chceš, syn môj! A on od­vetil: Hľa, tu je oheň i drevo, kde je však baránok na spaľovanú obeť?

späť na 1. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

6 A Ab­rahám vzal drevo k zápalnej obeti a položil ho na Izáka, svoj­ho syna, a sám vzal do svojej ruky oheň a nôž. A tak išli obi­dvaja spolu.

Evanjelický

6 Po­tom Ab­rahám vzal drevo na spaľovanú obeť, naložil ho na syna Izáka, sám však vzal do ruky oheň a meč, a tak šli ved­no obaja.

Ekumenický

6 Ab­rahám vzal drevo na spaľovanú obetu a naložil ho na svoj­ho syna Izáka. Sám vzal oheň a nôž a tak šli obaja spolu.

Bible21

6 Abraham vzal dříví pro zápalnou oběť a naložil je na svého syna Izáka. Sám nesl v ruce oheň a nůž. A tak šli oba spo­lu.