Evanjelický1. Mojžišova22,4

1. Mojžišova 22:4

Genesis

Na tretí deň Ab­rahám po­z­dvihol oči a zďaleka uzrel to mies­to.


Verš v kontexte

3 Nato Ab­rahám včas­ráno osed­lal osla a vzal so sebou svojich dvoch sluhov aj syna Izáka. Keď na štiepal drevo na spaľovanú obeť, vstal a šiel na mies­to, o ktorom mu Hos­podin po­vedal. 4 Na tretí deň Ab­rahám po­z­dvihol oči a zďaleka uzrel to mies­to. 5 Vtedy Ab­rahám po­vedal svojim sluhom: Zo­staňte tu i s oslom, za­tiaľ ja a chlapec pôj­deme až ta, po­kloníme sa Bohu a vrátime sa k vám.

späť na 1. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

4 Potom na tretí deň po­z­dvihol Ab­rahám svoje oči a uvidel mies­to zďaleka.

Evanjelický

4 Na tretí deň Ab­rahám po­z­dvihol oči a zďaleka uzrel to mies­to.

Ekumenický

4 Na tretí deň Ab­rahám po­z­dvihol oči a zďaleka uzrel to mies­to.

Bible21

4 Třetího dne Abraham po­zve­dl oči a spatřil to místo v dál­ce.