Evanjelický1. Mojžišova22,18

1. Mojžišova 22:18

Genesis

A v tvojom po­tom­stve požeh­nané budú všet­ky národy zeme, pre­tože si po­slúchol môj hlas.


Verš v kontexte

17 veľmi ťa požeh­nám, a tak veľmi rozm­nožím tvoje po­tom­stvo, že ho bude ako hviezd na nebi a ako pies­ku na brehu mor­skom, tvoje po­tom­stvo zauj­me mes­tá svojich ne­priateľov. 18 A v tvojom po­tom­stve požeh­nané budú všet­ky národy zeme, pre­tože si po­slúchol môj hlas. 19 Nato sa Ab­rahám vrátil ku svojim sluhom. Po­tom vstali a spolu šli do Beér-Šeby; a Ab­rahám býval v Beér-Šebe.

späť na 1. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

18 a v tvojom semene budú požeh­nané všet­ky národy zeme, pre­tože si po­slúchol na môj hlas.

Evanjelický

18 A v tvojom po­tom­stve požeh­nané budú všet­ky národy zeme, pre­tože si po­slúchol môj hlas.

Ekumenický

18 Pre­tože si po­slúchol môj hlas, v tvojom po­tom­stve budú požeh­nané všet­ky národy zeme.

Bible21

18 a ve tvém se­meni do­jdou požeh­nání všech­ny náro­dy země, pro­tože jsi upo­s­le­chl můj hlas.“