Evanjelický1. Mojžišova22,15

1. Mojžišova 22:15

Genesis

Po­tom an­jel Hos­podinov za­volal z neba na Ab­raháma druhý raz


Verš v kontexte

14 Vtedy Ab­rahám po­menoval to mies­to: Hos­podin si vy­hliad­ne, ako sa pod­nes hovorí: Na vr­chu si Hos­podin vy­hliad­ne. 15 Po­tom an­jel Hos­podinov za­volal z neba na Ab­raháma druhý raz 16 a riekol: Pri­sahám na seba - znie výrok Hos­podinov: Pre­tože si to urobil a ne­odop­rel si mi svoj­ho jediného syna,

späť na 1. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

15 Vtedy za­volal an­jel Hos­podinov na Ab­raháma po druhé z neba

Evanjelický

15 Po­tom an­jel Hos­podinov za­volal z neba na Ab­raháma druhý raz

Ekumenický

15 Hos­podinov an­jel znova za­volal z neba na Ab­raháma

Bible21

15 Hos­po­dinův an­děl pak na Abraha­ma za­vo­lal z nebe po­druhé: