Evanjelický1. Mojžišova2,8

1. Mojžišova 2:8

Genesis

Po­tom Hos­podin Boh vy­sadil na východe záh­radu v Édene a po­stavil tam človeka, ktorého utvoril.


Verš v kontexte

7 vtedy Hos­podin Boh stvár­nil človeka z prachu zeme a vdýchol mu do noz­dier dych života; tak sa človek stal živou bytosťou. 8 Po­tom Hos­podin Boh vy­sadil na východe záh­radu v Édene a po­stavil tam človeka, ktorého utvoril. 9 Hos­podin Boh dal zo zeme vy­rásť všelijakým stromom, lákavým na po­hľad a dob­rým na jedenie, aj stromu života upro­stred záh­rady, aj stromu po­znania dob­ra a zla.

späť na 1. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

8 A Hos­podin Bôh vy­sadil za­hradu čiže raj v Édene, od východu, a tam po­stavil človeka, ktorého utvoril.

Evanjelický

8 Po­tom Hos­podin Boh vy­sadil na východe záh­radu v Édene a po­stavil tam človeka, ktorého utvoril.

Ekumenický

8 Vtedy Hos­podin Boh stvár­nil človeka, prach zo zeme, a vdýchol mu do noz­dier dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou.

Bible21

8 Hos­po­din Bůh vy­sázel v Edenu na východě za­hra­du a do ní po­stavil člověka, je­hož zfor­moval.