EvanjelickýGalatským5,18

Galatským 5:18

Ale keď vás Duch vedie, nie ste pod zákonom.


Verš v kontexte

17 Lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu; na­vzájom si od­porujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli. 18 Ale keď vás Duch vedie, nie ste pod zákonom. 19 A zjav­né sú skut­ky tela ako: [cudzoložs­tvo], smils­tvo, nečis­tota, zmysel­nosť,

späť na Galatským, 5

Príbuzné preklady Roháček

18 Ale ak ste vedení Duchom, nie ste pod zákonom.

Evanjelický

18 Ale keď vás Duch vedie, nie ste pod zákonom.

Ekumenický

18 Ale ak vás vedie Duch, nie ste pod zákonom.

Bible21

18 Když jste však ve­deni Du­chem, nejste pod Záko­nem.