EvanjelickýGalatským5,10

Galatským 5:10

Som pre­svedčený o vás v Pánovi, že si v ničom ne­zmeníte zmýšľanie. Kto však robí zmätok medzi vami, bude znášať trest, nech je ktokoľvek.


Verš v kontexte

9 Trochu kvasu na­kvasuje celé ces­to. 10 Som pre­svedčený o vás v Pánovi, že si v ničom ne­zmeníte zmýšľanie. Kto však robí zmätok medzi vami, bude znášať trest, nech je ktokoľvek. 11 Ale bratia, prečo ma ešte prena­sledujú, ak ešte hlásam ob­riez­ku? Veď tak je od­stránené po­horšenie kríža.

späť na Galatským, 5

Príbuzné preklady Roháček

10 Ja dôverujem vo vás v Pánovi, že nebudete nič iné mys­lieť. Ale ten, kto vás ne­pokojí, ponesie od­sudok, nech je on ktokoľvek.

Evanjelický

10 Som pre­svedčený o vás v Pánovi, že si v ničom ne­zmeníte zmýšľanie. Kto však robí zmätok medzi vami, bude znášať trest, nech je ktokoľvek.

Ekumenický

10 Ja vám dôverujem v Pánovi, že nebudete inak zmýšľať. Ten však, čo robí zmätok medzi vami, musí znášať trest, nech je to ktokoľvek.

Bible21

10 Jsem si o vás v Pánu jist, že se nene­chá­te přesvědčit; ten, kdo se vás ale snaží zmást, ne­u­jde sou­du, ať je to kdoko­li.