EvanjelickýGalatským4,4

Galatským 4:4

Ale keď prišla pl­nosť času, po­slal Boh Syna svoj­ho, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom,


Verš v kontexte

3 Tak aj my: keď sme boli maloletí, živ­lom sveta sme boli pod­robení v službu. 4 Ale keď prišla pl­nosť času, po­slal Boh Syna svoj­ho, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, 5 aby vy­kúpil tých, čo sú pod zákonom, aby sme prijali synov­stvo.

späť na Galatským, 4

Príbuzné preklady Roháček

4 Ale keď prišla pl­nosť času, po­slal Bôh svoj­ho Syna, pošlého zo ženy, pod­robeného pod zákon,

Evanjelický

4 Ale keď prišla pl­nosť času, po­slal Boh Syna svoj­ho, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom,

Ekumenický

4 Ale keď prišla pl­nosť času, Boh po­slal svoj­ho Syna narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom,

Bible21

4 Když se však čas na­plnil, Bůh po­slal svého Sy­na, na­ro­zeného z že­ny, na­ro­zeného pod Záko­nem,