EvanjelickýGalatským1,9

Galatským 1:9

Ako sme prv po­vedali, aj teraz znovu hovorím: ak vám nie­kto zves­tuje (iné) evan­jelium mies­to toho, ktoré ste prijali, - nech je pre­kliaty!


Verš v kontexte

8 Ale keby sme aj my, alebo keby vám an­jel z neba zves­toval (iné) evan­jelium mies­to toho, ktoré sme vám my zves­tovali, - nech je pre­kliaty! 9 Ako sme prv po­vedali, aj teraz znovu hovorím: ak vám nie­kto zves­tuje (iné) evan­jelium mies­to toho, ktoré ste prijali, - nech je pre­kliaty! 10 Veď či pre­hováram ľudí alebo Boha? Alebo či sa snažím ľuďom ľúbiť? Ak by som sa ešte (chcel) ľúbiť ľuďom, nebol by som služob­níkom Kris­tovým.

späť na Galatským, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 Jako sme už prv po­vedali, aj teraz zase hovorím, že ak vám nie­kto zves­tuje iné evan­jelium ako to, ktoré ste prijali, nech je pre­kliaty.

Evanjelický

9 Ako sme prv po­vedali, aj teraz znovu hovorím: ak vám nie­kto zves­tuje (iné) evan­jelium mies­to toho, ktoré ste prijali, - nech je pre­kliaty!

Ekumenický

9 Ako sme už po­vedali, aj teraz opakujem: Ak vám nie­kto hlásal iné evan­jelium na­mies­to toho, ktoré ste prijali — nech je pre­kliaty!

Bible21

9 Znovu opa­ku­ji, co jsme už řek­li: Pokud vám někdo káže jiné evange­li­um než to, které jste při­ja­li, ať je pro­klet!