EvanjelickýGalatským1,14

Galatským 1:14

A pre­výšil som v židov­stve mnohých vrs­tov­níkov svoj­ho rodu, tak že som nad všet­kých hor­lil za podanie ot­cov.


Verš v kontexte

13 Veď iste počuli ste, ako som si voľakedy počínal v židov­stve, že som nad­mieru prena­sledoval a ničil cir­kev Božiu. 14 A pre­výšil som v židov­stve mnohých vrs­tov­níkov svoj­ho rodu, tak že som nad všet­kých hor­lil za podanie ot­cov. 15 Ale keď Tomu, ktorý ma od života mat­ky vy­volil a milos­tivo po­volal,

späť na Galatským, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 a predčil som v židov­stve mnohých vrs­tov­níkov vo svojom rode súc väčším hor­liv­com za podania svojich ot­cov ako oni.

Evanjelický

14 A pre­výšil som v židov­stve mnohých vrs­tov­níkov svoj­ho rodu, tak že som nad všet­kých hor­lil za podanie ot­cov.

Ekumenický

14 V židovstve som pre­výšil mnohých vrs­tov­níkov zo svoj­ho rodu, lebo som viac hor­lil za podanie svojich ot­cov.

Bible21

14 Ve svém národě jsem v judais­mu předčil větši­nu svých vrs­tevníků, patřil jsem k nej­hor­livějším stou­pen­cům ot­cov­ských tra­dic.