EvanjelickýGalatským1,12

Galatským 1:12

Lebo ani ja som ho ne­prev­zal od človeka, ani som sa mu nenau­čil, ale (som ho prijal) zjavením Ježiša Kris­ta.


Verš v kontexte

11 A oznamujem vám, bratia, že evan­jelium, ktoré som zves­toval, nie je podľa človeka. 12 Lebo ani ja som ho ne­prev­zal od človeka, ani som sa mu nenau­čil, ale (som ho prijal) zjavením Ježiša Kris­ta. 13 Veď iste počuli ste, ako som si voľakedy počínal v židov­stve, že som nad­mieru prena­sledoval a ničil cir­kev Božiu.

späť na Galatským, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 lebo som ho ani ja ne­prijal od človeka ani ma nemu nenau­čil človek, ale som ho do­stal skrze zjavenie Ježiša Kris­ta.

Evanjelický

12 Lebo ani ja som ho ne­prev­zal od človeka, ani som sa mu nenau­čil, ale (som ho prijal) zjavením Ježiša Kris­ta.

Ekumenický

12 Ja som ho totiž ne­prev­zal, ani som sa mu nenau­čil od človeka, ale pro­stred­níc­tvom zjavenia Ježiša Kris­ta.

Bible21

12 Nemám je převzaté ani naučené od člověka, ale skrze zje­vení Ježíše Krista.