EvanjelickýFilipským2,6

Filipským 2:6

ktorý mal podobu Božiu a svoju rov­nosť s Bohom ne­po­kladal za lúpež,


Verš v kontexte

5 Tak zmýšľaj­te medzi sebou, ako aj Ježiš Kris­tus, 6 ktorý mal podobu Božiu a svoju rov­nosť s Bohom ne­po­kladal za lúpež, 7 ale vzdal sa hod­nos­ti, vzal na seba podobu služob­níka, podob­ný sa stal ľuďom, a keď sa zjavil ako človek,

späť na Filipským, 2

Príbuzné preklady Roháček

6 ktorý súc v podobe Boha ne­považoval toho za lúpež byť rov­ný Bohu,

Evanjelický

6 ktorý mal podobu Božiu a svoju rov­nosť s Bohom ne­po­kladal za lúpež,

Ekumenický

6 On, hoci mal Božiu podobu, svoju rov­nosť s Bohom ne­po­kladal za ulúpenú vec,

Bible21

6 Ačko­li sdí­lel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval.