EvanjelickýFilipským1,30

Filipským 1:30

Veď je to pre vás ten is­tý boj, ktorý ste videli pri mne a o ktorom teraz počúvate.


Verš v kontexte

28 Protiv­níkom sa ničím nedaj­te za­strašiť; to bude znamením, a to od Boha, im, že za­hynú, vám, že budete spasení. 29 Lebo vám sa do­stalo milos­ti pre Kris­ta, aby ste nielen verili v Neho, ale aj tr­peli pre Neho. 30 Veď je to pre vás ten is­tý boj, ktorý ste videli pri mne a o ktorom teraz počúvate.

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

30 majúc ten is­tý boj, aký ste videli pri mne, a o jakom i teraz čujete pri mne.

Evanjelický

30 Veď je to pre vás ten is­tý boj, ktorý ste videli pri mne a o ktorom teraz počúvate.

Ekumenický

30 Vediete pred­sa taký is­tý zápas, aký ste videli u mňa a teraz o ňom počúvate.

Bible21

30 Svádí­te stejný boj, jaký jste vi­dě­li u mě, a jak slyší­te, vedu jej i na­dále.