EvanjelickýFilipským1,14

Filipským 1:14

a väčšina bratov v Pánovi sa mojimi putami utvr­dila v pre­svedčení a stali sa smelšími bez báz­ne hlásať slovo Božie.


Verš v kontexte

13 a to tým, že sa rozh­lásilo po celej strážnici aj medzi všet­kými os­tat­nými, že ma väz­nia pre Kris­ta, 14 a väčšina bratov v Pánovi sa mojimi putami utvr­dila v pre­svedčení a stali sa smelšími bez báz­ne hlásať slovo Božie. 15 Prav­da, nie­ktorí kážu Kris­ta zo závis­ti a hašterivos­ti, ale iní pred­sa z dob­rej vôle.

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 A väčšina z bratov v Pánovi, súc po­smelení mojimi putami, ešte lepšie sa od­vážili bez báz­ne hovoriť slovo Božie.

Evanjelický

14 a väčšina bratov v Pánovi sa mojimi putami utvr­dila v pre­svedčení a stali sa smelšími bez báz­ne hlásať slovo Božie.

Ekumenický

14 Mnohí z bratov v Pánovi, po­sil­není mojimi putami, v dôvere od­vážnejšie a bez strachu hlásajú Slovo.

Bible21

14 Mé okovy do­daly mno­ha sou­ro­zen­cům v Pánu jisto­tu, takže teď káží Slovo mno­hem smě­le­ji a beze stra­chu.