EvanjelickýFilemonovi1,22

Filemonovi 1:22

Zároveň mi pri­prav aj prís­trešie; dúfam totiž, že sa vám na vaše pros­by vrátim.


Verš v kontexte

21 Písal som ti v dôvere, že ma po­slúch­neš, a viem, že urobíš aj viac, ako hovorím. 22 Zároveň mi pri­prav aj prís­trešie; dúfam totiž, že sa vám na vaše pros­by vrátim. 23 Po­zdravuje ťa Epaf­ras, môj spolu­väzeň pre Kris­ta Ježiša,

späť na Filemonovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 A zároveň mi aj pri­hotov hos­podu, lebo sa nadejem, že vašimi mod­lit­bami budem vám darovaný.

Evanjelický

22 Zároveň mi pri­prav aj prís­trešie; dúfam totiž, že sa vám na vaše pros­by vrátim.

Ekumenický

22 Súčas­ne však prosím: Pri­prav mi po­hos­tin­né prís­trešie. Lebo dúfam, že pre vaše mod­lit­by vám budem vrátený ako dar.

Bible21

22 A ještě něco – připrav pro mě pokoj. Doufám to­tiž, že se k vám díky vašim mod­lit­bám budu moci vrá­tit.