EvanjelickýFilemonovi1,21

Filemonovi 1:21

Písal som ti v dôvere, že ma po­slúch­neš, a viem, že urobíš aj viac, ako hovorím.


Verš v kontexte

20 Áno, brat, chcel by som mať zisk z teba v Pánovi; po­teš mi srd­ce v Kris­tovi. 21 Písal som ti v dôvere, že ma po­slúch­neš, a viem, že urobíš aj viac, ako hovorím. 22 Zároveň mi pri­prav aj prís­trešie; dúfam totiž, že sa vám na vaše pros­by vrátim.

späť na Filemonovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 Dôverujúc tvojej po­slušnos­ti som ti to napísal vediac, že urobíš aj nad to, čo hovorím.

Evanjelický

21 Písal som ti v dôvere, že ma po­slúch­neš, a viem, že urobíš aj viac, ako hovorím.

Ekumenický

21 Písal som ti v dôvere v tvoju po­slušnosť; veď viem, že urobíš aj viac, ako hovorím.

Bible21

21 Píšu ti v jisto­tě o tvé po­s­lušnosti a vím, že uděláš více, než žádám.