EvanjelickýFilemonovi1,20

Filemonovi 1:20

Áno, brat, chcel by som mať zisk z teba v Pánovi; po­teš mi srd­ce v Kris­tovi.


Verš v kontexte

19 ja, Pavel, písal som to vlast­nou rukou, ja za­platím. Nech­cel by som ti pri­pomínať, že si mi dlžen aj sám seba. 20 Áno, brat, chcel by som mať zisk z teba v Pánovi; po­teš mi srd­ce v Kris­tovi. 21 Písal som ti v dôvere, že ma po­slúch­neš, a viem, že urobíš aj viac, ako hovorím.

späť na Filemonovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 Áno, bratu, nech mám ja z teba užitok v Pánovi; občer­stvi moje srd­ce v Pánovi.

Evanjelický

20 Áno, brat, chcel by som mať zisk z teba v Pánovi; po­teš mi srd­ce v Kris­tovi.

Ekumenický

20 Áno, brat, kiežby som mal z teba úžitok v Pánovi. Po­teš moje srd­ce v Kristovi!

Bible21

20 Nuže, bratře, ať z tebe mám v Pánu uži­tek i já; po­těš mé srd­ce v Pánu.