EvanjelickýFilemonovi1,17

Filemonovi 1:17

Ak ma teda po­kladáš za druha, prij­mi ho ako mňa samého.


Verš v kontexte

16 už nie ako ot­roka, ale viac než ot­roka, ako milovaného brata, milého naj­mä mne, a tým viac tebe aj podľa tela, aj po Pánovi. 17 Ak ma teda po­kladáš za druha, prij­mi ho ako mňa samého. 18 Ak ťa poškodil v niečom, alebo ti je dlžen niečo, pri­píš to na môj účet;

späť na Filemonovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 Ak tedy mňa máš za spolu­účast­níka, prij­mi ho jako mňa.

Evanjelický

17 Ak ma teda po­kladáš za druha, prij­mi ho ako mňa samého.

Ekumenický

17 Ak ma teda po­kladáš za druha, prij­mi ho ako mňa samot­ného.

Bible21

17 Máš-li mě za spo­lečníka, při­jmi ho jako mne.