EvanjelickýFilemonovi1,16

Filemonovi 1:16

už nie ako ot­roka, ale viac než ot­roka, ako milovaného brata, milého naj­mä mne, a tým viac tebe aj podľa tela, aj po Pánovi.


Verš v kontexte

15 Lebo vari pre­to od­išiel na čas, aby si ho po­tom mal naveky, 16 už nie ako ot­roka, ale viac než ot­roka, ako milovaného brata, milého naj­mä mne, a tým viac tebe aj podľa tela, aj po Pánovi. 17 Ak ma teda po­kladáš za druha, prij­mi ho ako mňa samého.

späť na Filemonovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 nie viac ako sluhu, ale viac ako sluhu, jako milovaného brata, zvlášte mne, a o koľko viacej tebe i v tele i v Pánovi.

Evanjelický

16 už nie ako ot­roka, ale viac než ot­roka, ako milovaného brata, milého naj­mä mne, a tým viac tebe aj podľa tela, aj po Pánovi.

Ekumenický

16 už nie ako ot­roka, ale viac ako ot­roka, ako milovaného brata, milého naj­mä mne, no tým viac tebe — aj podľa tela aj v Pánovi.

Bible21

16 ne již jako ot­roka, ale jako něko­ho, kdo je více než ot­rok, a sice mi­lovaný bra­tr. Je mi ob­zvlášť drahý, a čím spíše to­bě, ať už v lid­ském smys­lu nebo v Pánu.