EvanjelickýFilemonovi1,14

Filemonovi 1:14

ale nech­cel som nič urobiť bez tvoj­ho vedomia, aby tvoja dob­rota nebola akoby vy­nútená, ale dob­rovoľná.


Verš v kontexte

13 Chcel som si ho nechať pri sebe, aby mi mies­to teba po­sluhoval, keď som v putách pre evan­jelium, 14 ale nech­cel som nič urobiť bez tvoj­ho vedomia, aby tvoja dob­rota nebola akoby vy­nútená, ale dob­rovoľná. 15 Lebo vari pre­to od­išiel na čas, aby si ho po­tom mal naveky,

späť na Filemonovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 ale bez toho, aby som vedel tvoju mien­ku, nech­cel som nič urobiť, aby tvoje dob­ré nebolo jako vy­nútené, ale dob­rovoľné.

Evanjelický

14 ale nech­cel som nič urobiť bez tvoj­ho vedomia, aby tvoja dob­rota nebola akoby vy­nútená, ale dob­rovoľná.

Ekumenický

14 Ale nech­cel som urobiť nič bez tvoj­ho sú­hlasu, aby tvoja dob­rota nebola vy­nútená, ale dob­rovoľná.

Bible21

14 ale ne­ch­těl jsem nic udělat bez tvého vědo­mí, aby tvůj dob­rý sku­tek ne­byl vy­nu­cený, ale dob­rovolný.