EvanjelickýFilemonovi1,13

Filemonovi 1:13

Chcel som si ho nechať pri sebe, aby mi mies­to teba po­sluhoval, keď som v putách pre evan­jelium,


Verš v kontexte

12 Po­slal som ti ho, [a ty ho prij­mi ako] moje srd­ce. 13 Chcel som si ho nechať pri sebe, aby mi mies­to teba po­sluhoval, keď som v putách pre evan­jelium, 14 ale nech­cel som nič urobiť bez tvoj­ho vedomia, aby tvoja dob­rota nebola akoby vy­nútená, ale dob­rovoľná.

späť na Filemonovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 ktorého som ja chcel pod­ržať u seba, aby mi za teba slúžil v putách evan­jelia,

Evanjelický

13 Chcel som si ho nechať pri sebe, aby mi mies­to teba po­sluhoval, keď som v putách pre evan­jelium,

Ekumenický

13 Chcel som si ho nechať pri sebe, aby mi na­mies­to teba po­sluhoval, keď som v putách pre evan­jelium.

Bible21

13 Chtěl jsem si ho ne­chat u se­be, aby mi v mém vězení pro evange­li­um sloužil místo te­be,