EvanjelickýFilemonovi1,11

Filemonovi 1:11

Bol ti síce kedysi ne­užitočný, ale teraz je užitočný aj tebe aj mne.


Verš v kontexte

10 prosím ťa za svoje dieťa, ktoré som splodil vo väzení, za Onezima. 11 Bol ti síce kedysi ne­užitočný, ale teraz je užitočný aj tebe aj mne. 12 Po­slal som ti ho, [a ty ho prij­mi ako] moje srd­ce.

späť na Filemonovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 ktorý ti bol kedysi ne­užitočný, ale teraz tebe i mne užitočný, ktorého som ti zase po­slal,

Evanjelický

11 Bol ti síce kedysi ne­užitočný, ale teraz je užitočný aj tebe aj mne.

Ekumenický

11 Kedysi ti bol ne­užitočný, ale teraz je užitočný aj tebe, aj mne.

Bible21

11 který ti kdy­si ne­byl pro­spěšný, ale nyní je vel­mi pro­spěšný to­bě i mně.