EvanjelickýFilemonovi1,10

Filemonovi 1:10

prosím ťa za svoje dieťa, ktoré som splodil vo väzení, za Onezima.


Verš v kontexte

9 pre lás­ku radšej prosím, ja, Pavel, starec, a teraz ešte aj väzeň pre Kris­ta Ježiša, 10 prosím ťa za svoje dieťa, ktoré som splodil vo väzení, za Onezima. 11 Bol ti síce kedysi ne­užitočný, ale teraz je užitočný aj tebe aj mne.

späť na Filemonovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 prosím ťa o svoje dieťa, ktoré som ja splodil vo svojich putách, Onezima,

Evanjelický

10 prosím ťa za svoje dieťa, ktoré som splodil vo väzení, za Onezima.

Ekumenický

10 Prosím ťa za svoje dieťa Onezima, ktorého som splodil v putách.

Bible21

10 Pro­sím tě ohledně svého sy­na, je­hož jsem zplo­dil ve vězení, One­zi­ma,