EvanjelickýFilemonovi1,1

Filemonovi 1:1

Pavel, väzeň Kris­ta Ježiša, a brat Timote­os milovanému Filemonovi, nášmu spolu­pracov­níkovi,


Verš v kontexte

1 Pavel, väzeň Kris­ta Ježiša, a brat Timote­os milovanému Filemonovi, nášmu spolu­pracov­níkovi, 2 ses­tre Ap­fii aj Ar­chipovi, nášmu spolu­bojov­níkovi, a zboru, ktorý je v tvojom dome. 3 Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta.

späť na Filemonovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Pavel, väzeň Kris­ta Ježiša, a brat Timote­us milovanému Filémonovi a nášmu spolu­pracov­níkovi

Evanjelický

1 Pavel, väzeň Kris­ta Ježiša, a brat Timote­os milovanému Filemonovi, nášmu spolu­pracov­níkovi,

Ekumenický

1 Pavol, väzeň Kris­ta Ježiša, a brat Timotej milovanému Filemonovi, nášmu spolu­pracov­níkovi,

Bible21

1 Pavel, vězeň Ježíše Krista, a bra­tr Ti­mo­te­u­sFi­le­mo­novi, naše­mu mi­lé­mu pří­te­li a spo­lu­pracovníku,