EvanjelickýEzechiel6,5

Ezechiel 6:5

Mŕt­voly Iz­rael­cov vrh­nem pred ich mod­ly; vaše kos­ti rozt­rúsim okolo vašich ol­tárov.


Verš v kontexte

4 Vaše ol­táre spust­nú i vaše kadid­lové ol­táre budú roz­bité, a po­hodím vašich po­bitých pred vaše mod­ly. 5 Mŕt­voly Iz­rael­cov vrh­nem pred ich mod­ly; vaše kos­ti rozt­rúsim okolo vašich ol­tárov. 6 Vo všet­kých vašich síd­lach mes­tá budú porúcané a výšiny spust­nú, takže vaše ol­táre budú spus­tošené a vaše mod­ly budú roz­bité a zanik­nú; vaše kadid­lové ol­táre budú po­búrané a zo­treté bude to, čo ste si spravili.

späť na Ezechiel, 6

Príbuzné preklady Roháček

5 A po­vrh­nem mŕt­ve telá synov Iz­raelových pred ich ukydané bohy a roz­mecem vaše kos­ti okolo vašich ol­tárov.

Evanjelický

5 Mŕt­voly Iz­rael­cov vrh­nem pred ich mod­ly; vaše kos­ti rozt­rúsim okolo vašich ol­tárov.

Ekumenický

5 Mŕt­voly Iz­raelitov hodím pred ich mod­ly. Vaše kos­ti rozt­rúsim okolo vašich ol­tárov.

Bible21

5 Mrt­vo­ly Iz­rael­ců navrším před je­jich hnu­sné mod­ly a vaše kosti roz­metám oko­lo vašich ol­tářů.