EvanjelickýEzechiel48,9

Ezechiel 48:9

Územie dáv­ky, ktoré máte venovať Hos­podinovi, bude dl­hé dvad­saťpäťtisíc lakťov a široké desaťtisíc lakťov.


Verš v kontexte

8 Pri území Júdovom od východ­nej strany až po západ­nú stranu bude dáv­ka územia ako dáv­ka, ktorú máte venovať: dvad­saťpäťtisíc lakťov šír­ky i dĺžky ako jeden z dielov od východ­nej strany po západ­nú stranu. Svätyňa bude v jeho strede. 9 Územie dáv­ky, ktoré máte venovať Hos­podinovi, bude dl­hé dvad­saťpäťtisíc lakťov a široké desaťtisíc lakťov. 10 Toto územie po­svät­nej dáv­ky, ktoré máte venovať, má pat­riť tým­to: Kňazom na severe dvad­saťpäťtisíc lakťov dĺžky, na západe desaťtisíc lakťov šír­ky, na východe desaťtisíc lakťov šír­ky a na juhu dvad­saťpäťtisíc lakťov dĺžky a upro­stred bude Hos­podinova svätyňa.

späť na Ezechiel, 48

Príbuzné preklady Roháček

9 Obeť po­z­dvi­hnutia, ktorú budete obetovať Hos­podinovi, bude dvadsaťpäť tisíc dĺžky a desať tisíc šír­ky.

Evanjelický

9 Územie dáv­ky, ktoré máte venovať Hos­podinovi, bude dl­hé dvad­saťpäťtisíc lakťov a široké desaťtisíc lakťov.

Ekumenický

9 Územie dáv­ky, ktoré máte venovať Hos­podinovi, bude dl­hé dvad­saťpäťtisíc lakťov a široké desaťtisíc lakťov.

Bible21

9 Díl, který z něj ode­vzdá­te Hos­po­di­nu, bude 25 000 lok­tů dlouhý a 10 000 lok­tů ši­roký.