EvanjelickýEzechiel48,2

Ezechiel 48:2

Pri území Dánovom od východ­nej strany až po západ­nú stranu: Ašér do­stane jeden diel.


Verš v kontexte

1 Toto sú mená kmeňov: V sever­ných končinách od mora ces­tou chel­tón­skou až po prí­stup do Chamátu, po Chacar-Énón - pričom územie Damas­ku zo­stáva na severe, pop­ri Chamáte a po­zdĺž tej­to hranice od východ­nej strany až po západ­nú stranu: Dán do­stane jeden diel. 2 Pri území Dánovom od východ­nej strany až po západ­nú stranu: Ašér do­stane jeden diel. 3 Pri území Ašéra od východ­nej strany po západ­nú stranu: Naf­tálí do­stane jeden diel.

späť na Ezechiel, 48

Príbuzné preklady Roháček

2 A pop­ri hranici Dánovej od východ­nej strany až po západ­nú stranu k moru: Aserovi jeden diel.

Evanjelický

2 Pri území Dánovom od východ­nej strany až po západ­nú stranu: Ašér do­stane jeden diel.

Ekumenický

2 Pri území Dána od východ­nej strany až po západ­nú stranu: Ašér do­stane jeden diel.

Bible21

2 Ve­dle Danova území bude mít od výcho­du až na západ svůj podíl Ašer.