EvanjelickýEzechiel48,18

Ezechiel 48:18

Zvyšok dĺžky po­zdĺž územia po­svät­nej dáv­ky pre svätyňu, na východe desaťtisíc lakťov a desaťtisíc lakťov na západe, bude po­zdĺž územia dáv­ky pre svätyňu; jeho výnos má po­slúžiť na výživu tým, ktorí slúžia v mes­te.


Verš v kontexte

17 Mest­ské pas­tvis­ko má mať dve­stopäťdesiat lakťov na sever, na juh dve­stopäťdesiat, na východ dve­stopäťdesiat, na západ dve­stopäťdesiat lakťov. 18 Zvyšok dĺžky po­zdĺž územia po­svät­nej dáv­ky pre svätyňu, na východe desaťtisíc lakťov a desaťtisíc lakťov na západe, bude po­zdĺž územia dáv­ky pre svätyňu; jeho výnos má po­slúžiť na výživu tým, ktorí slúžia v mes­te. 19 Tí, ktorí pracujú v mes­te, majú byť zo všet­kých kmeňov Iz­raela.

späť na Ezechiel, 48

Príbuzné preklady Roháček

18 A po­zos­talé na dĺžku pop­ri svätej obeti po­z­dvi­hnutia, desať tisíc na východ a desať tisíc na západ, k moru, to bude pop­ri svätej obeti po­z­dvi­hnutia, a dôchodok z toho bude na po­krm pre tých, ktorí budú slúžiť mes­tu.

Evanjelický

18 Zvyšok dĺžky po­zdĺž územia po­svät­nej dáv­ky pre svätyňu, na východe desaťtisíc lakťov a desaťtisíc lakťov na západe, bude po­zdĺž územia dáv­ky pre svätyňu; jeho výnos má po­slúžiť na výživu tým, ktorí slúžia v mes­te.

Ekumenický

18 Zvyšok dĺžky po­zdĺž územia po­svät­nej dáv­ky pre svätyňu, na východe desaťtisíc lakťov a desaťtisíc lakťov na západe, bude po­zdĺž územia dáv­ky pre svätyňu. Jeho výnos má po­slúžiť na výživu tým, ktorí slúžia v meste.

Bible21

18 Zbývající území po obou stranách měs­ta se po­táh­ne podél svatého podílu na délku 10 000 lok­tů na východ a 10 000 lok­tů na západ. Jeho úroda po­s­kytne obživu pracovníkům měs­ta.