EvanjelickýEzechiel48,17

Ezechiel 48:17

Mest­ské pas­tvis­ko má mať dve­stopäťdesiat lakťov na sever, na juh dve­stopäťdesiat, na východ dve­stopäťdesiat, na západ dve­stopäťdesiat lakťov.


Verš v kontexte

16 Toto budú jeho roz­mery: sever­ná strana štyritisíc­päťs­to lakťov, južná strana štyritisíc­päťs­to lakťov, východ­ná strana štyritísíc­päťs­to lakťov a západ­ná strana štyritisíc­päťs­to lakťov. 17 Mest­ské pas­tvis­ko má mať dve­stopäťdesiat lakťov na sever, na juh dve­stopäťdesiat, na východ dve­stopäťdesiat, na západ dve­stopäťdesiat lakťov. 18 Zvyšok dĺžky po­zdĺž územia po­svät­nej dáv­ky pre svätyňu, na východe desaťtisíc lakťov a desaťtisíc lakťov na západe, bude po­zdĺž územia dáv­ky pre svätyňu; jeho výnos má po­slúžiť na výživu tým, ktorí slúžia v mes­te.

späť na Ezechiel, 48

Príbuzné preklady Roháček

17 Mes­to bude mať pred­mes­tie, na sever dve­sto päťdesiat, na juh dve­sto päťdesiat, na východ dve­sto päťdesiat a na západ k moru, dve­sto päťdesiat.

Evanjelický

17 Mest­ské pas­tvis­ko má mať dve­stopäťdesiat lakťov na sever, na juh dve­stopäťdesiat, na východ dve­stopäťdesiat, na západ dve­stopäťdesiat lakťov.

Ekumenický

17 Mest­ské pas­tvis­ko má mať dve­stopäťdesiat lakťov na sever, na juh dve­stopäťdesiat, na východ dve­stopäťdesiat a na západ dve­stopäťdesiat lakťov.

Bible21

17 K měs­tu bude při­léhat pruh volné země: 250 lok­tů na se­ve­ru, 250 lok­tů na ji­hu, 250 lok­tů na východě a 250 lok­tů na západě.