EvanjelickýEzechiel48,16

Ezechiel 48:16

Toto budú jeho roz­mery: sever­ná strana štyritisíc­päťs­to lakťov, južná strana štyritisíc­päťs­to lakťov, východ­ná strana štyritísíc­päťs­to lakťov a západ­ná strana štyritisíc­päťs­to lakťov.


Verš v kontexte

15 A zvyšok, široký päťtisíc lakťov po­zdĺž dvad­saťpäťtisíc lakťov, nebude po­svät­ný, ale bude pat­riť mes­tu na bývanie a na pas­tviny. A mes­to bude upro­stred neho. 16 Toto budú jeho roz­mery: sever­ná strana štyritisíc­päťs­to lakťov, južná strana štyritisíc­päťs­to lakťov, východ­ná strana štyritísíc­päťs­to lakťov a západ­ná strana štyritisíc­päťs­to lakťov. 17 Mest­ské pas­tvis­ko má mať dve­stopäťdesiat lakťov na sever, na juh dve­stopäťdesiat, na východ dve­stopäťdesiat, na západ dve­stopäťdesiat lakťov.

späť na Ezechiel, 48

Príbuzné preklady Roháček

16 A toto budú jeho roz­mery: sever­ná strana štyri tisíce päťs­to, južná strana štyri tisíce päťs­to, od východ­nej strany štyri tisíce päťs­to a západ­ná strana, k moru, štyri tisíce a päťs­to.

Evanjelický

16 Toto budú jeho roz­mery: sever­ná strana štyritisíc­päťs­to lakťov, južná strana štyritisíc­päťs­to lakťov, východ­ná strana štyritísíc­päťs­to lakťov a západ­ná strana štyritisíc­päťs­to lakťov.

Ekumenický

16 Toto budú jeho roz­mery: sever­ná strana štyritisíc­päťs­to lakťov, južná strana štyritisíc­päťs­to lakťov, východ­ná strana štyritisíc­päťs­to lakťov a západ­ná strana štyritisíc­päťs­to lakťov.

Bible21

16 a bude mít tyto roz­mě­ry: 4 500 lok­tů na se­ve­ru, 4 500 lok­tů na ji­hu, 4 500 lok­tů na východě a 4 500 lok­tů na západě.