EvanjelickýEzechiel48,1

Ezechiel 48:1

Toto sú mená kmeňov: V sever­ných končinách od mora ces­tou chel­tón­skou až po prí­stup do Chamátu, po Chacar-Énón - pričom územie Damas­ku zo­stáva na severe, pop­ri Chamáte a po­zdĺž tej­to hranice od východ­nej strany až po západ­nú stranu: Dán do­stane jeden diel.


Verš v kontexte

1 Toto sú mená kmeňov: V sever­ných končinách od mora ces­tou chel­tón­skou až po prí­stup do Chamátu, po Chacar-Énón - pričom územie Damas­ku zo­stáva na severe, pop­ri Chamáte a po­zdĺž tej­to hranice od východ­nej strany až po západ­nú stranu: Dán do­stane jeden diel. 2 Pri území Dánovom od východ­nej strany až po západ­nú stranu: Ašér do­stane jeden diel. 3 Pri území Ašéra od východ­nej strany po západ­nú stranu: Naf­tálí do­stane jeden diel.

späť na Ezechiel, 48

Príbuzné preklady Roháček

1 Toto sú mená po­kolení. Od sever­ného kon­ca po strane ces­ty do Chetlona, kade sa ide do Chamatu, Chacar-enán, hranica Damašku na sever, po strane Chamatu, a tak mu budú pat­riť tie kraje, strana od východu na západ k moru: Dánovi jeden diel.

Evanjelický

1 Toto sú mená kmeňov: V sever­ných končinách od mora ces­tou chel­tón­skou až po prí­stup do Chamátu, po Chacar-Énón - pričom územie Damas­ku zo­stáva na severe, pop­ri Chamáte a po­zdĺž tej­to hranice od východ­nej strany až po západ­nú stranu: Dán do­stane jeden diel.

Ekumenický

1 Toto sú mená kmeňov: V severných končinách od mora chet­lón­skou ces­tou až po prí­stup do Chamátu, po Chacar-Énon — pričom územie Damas­ku zo­stáva na severe, pop­ri Chamáte a po­zdĺž tej­to hranice od východ­nej strany až po západ­nú stranu: Dán do­stane jeden diel.

Bible21

1 „To­to jsou jmé­na kmenů: U se­verní hranice podél chet­lon­ské ces­ty přes Lebo-chamát až k Chacar-enanu (což je území Da­mašku, s nímž na se­ve­ru sou­sedí Chamát) bude mít od výcho­du až na západ svůj podíl Dan.