EvanjelickýEzechiel15,4

Ezechiel 15:4

Ohňu sa dáva na strávenie. Keď oheň strávil oba jeho kon­ce a jeho stred zo­tlel, či je súci na niečo?


Verš v kontexte

3 Možno vziať z neho drevo a po­užiť ho na výrobok? Či vez­mú z neho klin na za­vesenie náčinia? 4 Ohňu sa dáva na strávenie. Keď oheň strávil oba jeho kon­ce a jeho stred zo­tlel, či je súci na niečo? 5 Kým bol celý, nedal sa po­užiť na nič; tým menej po­tom môže sa po­užiť na niečo, keď ho strávil oheň a keď zo­tlel.

späť na Ezechiel, 15

Príbuzné preklady Roháček

4 Hľa, dáva sa na oheň, aby ho strávil. Oheň strávil oba jeho kon­ce, a jeho pro­stredok ohorel, či sa hodí na nejakú prácu?

Evanjelický

4 Ohňu sa dáva na strávenie. Keď oheň strávil oba jeho kon­ce a jeho stred zo­tlel, či je súci na niečo?

Ekumenický

4 Veru, ohňu sa dáva na strávenie. Keď oheň strávil oba jeho kon­ce a jeho stred zo­tlel, či je ešte súci na niečo?

Bible21

4 Hle – hází se do ohně ke spálení. Shoří oba jeho kon­ce a i střed ohoří. K jaké­mu uži­tku se dá použít?