EvanjelickýEzechiel15

Ezechiel

Jeruzalem ako neužitočný vinič1 Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podinovo: 2 Človeče, o čo je vinič viac ako iné stromy, ako ratolesť medzi stromami lesa? 3 Možno vziať z neho drevo a po­užiť ho na výrobok? Či vez­mú z neho klin na za­vesenie náčinia? 4 Ohňu sa dáva na strávenie. Keď oheň strávil oba jeho kon­ce a jeho stred zo­tlel, či je súci na niečo? 5 Kým bol celý, nedal sa po­užiť na nič; tým menej po­tom môže sa po­užiť na niečo, keď ho strávil oheň a keď zo­tlel. 6 Pre­to tak­to vraví Hos­podin, Pán: Ako býva vinič medzi stromami lesa, ktoré som vy­dal ohňu na strávenie, tak som vy­dal obyvateľov Jeruzalema. 7 Upriem svoju tvár proti nim: z ohňa vy­šli, ale oheň ich po­hl­tí! Po­tom po­znáte, že ja som Hos­podin, keď ob­rátim svoju tvár proti vám. 8 A krajinu zmením na pu­statinu, pre­tože sa do­púšťali ne­ver­nos­ti - znie výrok Hos­podina, Pána.

EvanjelickýEzechiel15