EvanjelickýEzechiel1,22

Ezechiel 1:22

Nad hlavami živých bytos­tí bolo čosi ako pev­ná ob­loha, les­kom podob­ná hroz­nému kryštálu, rozp­res­tretá zhora nad ich hlavami.


Verš v kontexte

21 Keď išli tie, išli aj ony; keď tam­tie za­stali, za­stali aj ony; keď sa vznies­li zo zeme, vznies­li sa aj kolesá, lebo duch bytos­tí bol v kolesách. 22 Nad hlavami živých bytos­tí bolo čosi ako pev­ná ob­loha, les­kom podob­ná hroz­nému kryštálu, rozp­res­tretá zhora nad ich hlavami. 23 Pod ob­lohou boli ich kríd­la roz­päté, pričom jed­no sa dotýkalo druhého. Dve kríd­la každej bytos­ti za­krývali ich telá.

späť na Ezechiel, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 A nad hlavami tých živých bytos­tí bola podoba ob­lohy, na po­hľad ako hroz­ný kryštál, roz­tia­hnutá nad ich hlavami shora.

Evanjelický

22 Nad hlavami živých bytos­tí bolo čosi ako pev­ná ob­loha, les­kom podob­ná hroz­nému kryštálu, rozp­res­tretá zhora nad ich hlavami.

Ekumenický

22 Nad hlavami živých bytos­tí bolo čosi ako pev­ná klen­ba, ktorá bola les­kom podob­ná ligotavému kryštálu a bola rozp­res­tretá zhora nad ich hlavami.

Bible21

22 Na­hoře nad hlava­mi těch bytostí se pro­stíralo cosi jako třpy­tivá křišťálová klen­ba, budící hrů­zu.