EvanjelickýEzechiel1,15

Ezechiel 1:15

Keď som hľadel na živé bytos­ti, videl som vedľa všet­kých štyroch po jed­nom kolese na zemi.


Verš v kontexte

14 Živé bytos­ti po­behúvali sem i tam, takže vy­zerali ako bles­ky. 15 Keď som hľadel na živé bytos­ti, videl som vedľa všet­kých štyroch po jed­nom kolese na zemi. 16 Vzhľad kolies a ich výroba pri­pomínali lesk chryzolitu a všet­ky štyri mali rov­nakú podobu. Tak vy­zerali a tak boli zhotovené, ako keby koleso bolo v kolese.

späť na Ezechiel, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 A keď som hľadel na tie živé bytos­ti, videl som, že hľa, po jednom kolese bolo na zemi vedľa tých živých bytos­tí, vo štyri ­smery jej tvári.

Evanjelický

15 Keď som hľadel na živé bytos­ti, videl som vedľa všet­kých štyroch po jed­nom kolese na zemi.

Ekumenický

15 Keď som hľadel na tie živé bytos­ti, pri každej som videl po jed­nom kolese na zemi.

Bible21

15 Díval jsem se na ně a hle – při každé z těch bytostí se čtyř­mi tváře­mi stálo na zemi jedno ko­lo.